50-lecie kapłaństwa o. Czesława Budka

W niedzielę, 13 czerwca Msza Święta o 12.00 miała uroczysty charakter z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich o. Czesława Budka.