Przygotowanie do SAKRAMENTU CHRZTU

 

 

 

 

 1. Chrzest powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka
  na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego ks. Proboszcza.

 1. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w 2 lub 4 niedzielę miesiąca na sumie
  o godz. 12.00. Tylko z ważnych powodów jest możliwość udzielenia tego sakramentu w innym terminie.

 1. Wybrawszy dzień chrztu, w tygodniu poprzedzającym chrzest jedno z rodziców przychodzi do kancelarii parafialnej, by spisać akt chrztu. Należy mieć ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkanie oraz jeżeli nie są oni z naszej parafii, zaświadczenia z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego – te same warunki muszą spełniać chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii! Osoba wybrana na rodzica chrzestnego musi posiadać wymagane do tego kwalifikacje: ukończyć szesnaście lat,
  przyjąć już trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, jest wierzącym
  i praktykującym katolikiem, jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję. Po spisaniu aktu chrztu dla rodziców i chrzestnych zostają wręczone kartki do spowiedzi – oddajemy je w dniu chrztu podczas składania podpisów w księdze chrztu.

 1. W dniu chrztu rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii ok. 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św.
  w celu złożenia podpisów w księgach chrztu.

 2. Rzeczy potrzebne do chrztu:
  biała szatka, która oznacza, że przez chrzest to dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu
  i przyoblekło się w Chrystusa, a rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne oraz świecę chrzcielną, która oznacza, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości
  i prosimy, by Jezus – Światłość Świata oświecał mu drogi życia.