Regulamin cmentarza

 

 

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością
wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania.

Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się
do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom naszej parafii

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości

3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym oraz palenia papierosów na terenie cmentarza

4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt

5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze
składamy do pojemników do tego przeznaczonych

6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie

7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w zarządzie cmentarza
– opłaty za groby wznawia się po 20 latach

8. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane
po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu w kancelarii parafialnej

10. Obowiązuje zakaz stawiania ławek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących

 

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne:
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

Biuro zarządu cmentarza znajduje się w kancelarii Parafii w Poświętnem