KSIĘŻA OBECNIE PRACUJĄCY W NASZEJ PARAFII

 

Ks. Proboszcz – ks. Robert Kalisiak

 

Ks. Robert urodził się 19 sierpnia 1966 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku.
W latach 2000-2008 pełnił posługę prokuratora w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Następnie został delegowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego na osiedlu Lewandów.
Wkrótce jednak został mianowany Proboszczem w parafii Matki Boskiej Loretańskiej w Kuligowie.
Po 6 letniej posłudze został mianowany Proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze
a od 17 sierpnia 2016 roku zmienił parafię i został Proboszczem w naszej parafii.

 

 

Ks. Wikariusz – ks. Albert Mądry

 

Ks. Albert urodził  się 30 października 1978 roku w Warszawie. Po ukończeniu XXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiego w Warszawie – Falenicy, studiował przez cztery lata na Wydziale Inżynierii Lądowej
na Politechnice Warszawskiej, a potem w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dnia 2 czerwca 2007 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia.
Przez dziesięć lat dotychczasowej posługi kapłańskiej pracował w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie,
w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, w Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie – Zerzniu
i parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Od 26 sierpnia 2017 roku jest wikariuszem w naszej parafii.