Godzina Miłosierdzia

W niedzielę, 28 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia. Jan Paweł II ustanowił święto 30 kwietnia 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Święto przeżywamy w I niedzielę po Wielkanocy.

W godzinę Miłosierdzia parafianie pod przewodnictwem ks. Alberta zgromadzili się w kościele, aby adorować Najświętszy Sakrament.

Godzina Miłosierdzia jest odprawiana codziennie o 15:00. Upamiętnia konanie Jezusa Chrystusa na krzyżu. Zbawiciel, za pośrednictwem św. s. Faustyny, prosił o ustanowienie tej modlitwy. Jak czytamy w jej dzienniczku, zwrócił się doń słowami:

„O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego”.