Przygotowanie do zawarcia SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

 

 

 

 1. Zarezerwować termin ślubu w kancelarii parafialnej (im wcześniej tym lepiej)

 2. Uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim oraz w 3 spotkaniach w poradni rodzinnej

 3. Nie wcześniej niż trzy miesiące a nie później niż dwa przed ślubem należy:

 • wspólnie!!! udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) i poprosić

  o dokumenty do ślubu konkordatowego – osoba nie podlegająca urzędowi, do którego się zgłasza musi posiadać
  ze sobą skrócony akt urodzenia… chyba że wcześniej już został zawarty kontrakt cywilny w USC

 • jeżeli sakrament chrztu został przyjęty w innej parafii niż nasza, należy udać się do parafii chrztu i poprosić
  o metrykę chrztu i bierzmowania wymaganą do ślubu (jeżeli nie ma tam adnotacji o sakramencie bierzmowania
  to należy udać się do parafii, w której ten sakrament został przyjęty i poprosić o dokument potwierdzający ten fakt)

 • jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, a ślub chcą zawrzeć w naszym kościele,
  ZAPRASZAMY, ale wówczas zobowiązani są dostarczyć zezwolenie z jednej z parafii (albo od narzeczonego
  albo od narzeczonej) na udzielenie tego sakramentu w innej parafii

 1. Zebrawszy wyżej wymienione dokumenty (wspólnie !!!) przychodzimy do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół badania narzeczonych i zapowiedzi (należy wiedzieć, jakie wezwanie posiada parafia, do której obecnie przynależymy). Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi.
  Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna a na koniec uzyskać podpis od spowiednika. Tak samo postąpić najlepiej dzień, dwa przed ślubem.

 2. Kolejna wizyta w kancelarii parafialnej (wspólnie !!!) ma miejsce w tygodniu przed ślubem. Wówczas przynosimy potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach (jeśli była wystawiona prośba o wygłoszenie), zaświadczenia
  o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Narzeczeni podpisują również wymagane dokumenty.

 3. W dniu ślubu tylko świadkowie przybywają do zakrystii w kościele ok. 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii ślubnej – przynoszą ze sobą obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz podpisują wymagane dokumenty.
  W przypadku ślubu konkordatowego ksiądz przekaże świadkom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”.
  W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego.
  Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

 

 

 

We wtorek 2 października 2018r. o godz. 19.00 w kościele

rozpocznie się w naszej parafii kurs przedmałżeński.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 🙂