Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie 2022

W sobotę, 19 marca parafianie pod przewodnictwem ks. Adama udali się na Misterium Męki Pańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie. Sztuka skłoniła wszystkich do refleksji.