Niedziela Palmowa 2024

Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Dziś wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

Msze Święte rozpoczęły procesje z palmami. Po ich poświęceniu, kapłani i lektorzy odczytali Mękę Pańską według św. Marka. Przed Mszą Świętą o 12.00 odbył się konkurs na najładniejszą palmę.

Niedzielę zakończył koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu naszego chóru parafialnego na czele z organistą panem Przemkiem.