Nocna Droga Krzyżowa do Ostrówka

W piątek, 24 marca po Mszy Świętej o 17.30 spod naszego kościoła wierni pod przewodnictwem ks. Adama wyruszyli na drogę krzyżową do Domu św. Faustyny w Ostrówku. Trasa liczyła ok. 11 km. Stacje miały miejsce przy przydrożnych krzyżach, kapliczkach, cmentarzu w Lipce i kościele w Ostrówku. Nieśliśmy ze sobą odnowiony krzyż z żeliwną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w., która została ocalona z płonącego kościoła w 1939 roku. Ponadto towarzyszyły nam relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Cieszy duża liczba uczestników – przeszło 400 osób i nie tylko z naszej parafii. W nabożeństwo włączyli się również wierni, m.in. z Mińska Mazowieckiego, Wołomina i sąsiednich parafii.