Pielgrzymka do Białegostoku, Sokółki, Świętej Wody i Hodyszewa

Pielgrzymka do Białegostoku, Sokółki, Świętej Wody i Hodyszewa

W sobotę, 10 sierpnia pielgrzymi z naszej parafii odwiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, miejsce Cudu Eucharystycznego w Sokółce, Sanktuarium MB Bolesnej w Świętej Wodzie i Sanktuarium MB Pojednania w Hodyszewie.