Pielgrzymka do Niepokalanowa i Ołtarzewa (Misterium Męki Pańskiej) 24 marca 2018r.

Pielgrzymka do Niepokalanowa i Ołtarzewa (Misterium Męki Pańskiej) 24 marca 2018r.