Prace porządkowe na cmentarzu

Na naszym cmentarzu znajdują się zbytkowe groby m.in. poprzednich proboszczów służących w parafii, rodziny Lelewelów, Lutyków i Pruszewskich. Dzięki staraniom ks. proboszcza Roberta zostały odnowione.