Święto Matki Bożej Gromnicznej 2023

W czwartek, 2 lutego obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane tradycyjnie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce uroczystość ma charakter Maryjny i kończy czas Bożego Narodzenia. Matka Boża ukazana jest jako Ta, która sprowadziła na ziemię Światło i broni nas od wszelkiego zła. Dlatego bierzemy ze sobą gromnice. Dawniej ten dzień nazywano Świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Od 1997 r. z woli św. Jana Pawła II, Kościół powszechny 2 lutego obchodzi również Dzień Życia Konsekrowanego.