Triduum Paschalne 2021

W Wielki Czwartek, 1 kwietnia, wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów – kapłaństwa i Eucharystii. Po zakończeniu Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. 

W Wielki Piątek, 2 kwietnia, upamiętniamy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Najważniejszą częścią Liturgii Męki Pańskiej jest Adoracja Krzyża. Po zakończeniu Nabożeństwa, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej Grobem Pańskim.   

W Wielką Sobotę, 3 kwietnia, oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to dzień wyciszenia. Kapłani poświęcili pokarmy w sołectwach i przy kościele. Dopiero po zapadnięciu zmroku, o 20.00, odbyła się Liturgia Wigilii Paschalnej – najważniejsza część Triduum Paschalnego, zaliczana już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej.