Wielki Czwartek 2023

14 kwietnia przeżywaliśmy Wielki Czwartek. Tego dnia wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów – kapłaństwa i Eucharystii. Na Mszy Wieczerzy Pańskiej homilię wygłosił ks. proboszcz Robert Kalisiak. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą.