Wielki Czwartek 2023

6 kwietnia przeżywaliśmy Wielki Czwartek. Tego dnia wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów – kapłaństwa i Eucharystii. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej odbył się również obrzęd przyjęcia do grona ministrantów trzech chłopców. Homilię wygłosił ks. proboszcz Robert Kalisiak. Po zakończeniu Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Życzenia dla naszych kapłanów złożyli: schola, grupy modlitewne i parafianie.