Wielki Czwartek 2024

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczęła Triduum Paschalne. Tego dnia wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów – Kapłaństwa i Eucharystii. Komentarze podczas Triduum Paschalnego odczytywał ministrant Mateusz Kurek. Dzięki nim parafianie mogli zrozumieć istotę obrzędów Misterium Męki Pańskiej.

Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” organy, dzwonki i gongi zamilkły aż do ponownego odśpiewania hymnu podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Dzwonki przez ten czas były zastąpione kołatkami. W tym dniu kapłani udzielili Komunii Świętej pod dwoma postaciami – chleba i wina.

Po Komunii Świętej władze samorządowe – wójt Sylwester Niźnik i przedstawiciele urzędu oraz grupy modlitewne – KSM Poświętne, ministranci, Odnowa w Duchu Świętym, bielanki i Schola – W kierunku Nieba, margaretka modląca się za ks. Roberta i Męskie Koło Żywego Różańca św. Józefa złożyły naszym kapłanom życzenia i wręczyły upominki.

Po zakończeniu Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą.