Wielki Czwartek

18 kwietnia przeżywaliśmy Wielki Czwartek. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty – Kapłaństwo i Eucharystię. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu.

W naszym kościele, podobnie jak rok temu, odbył się obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom tzw. mandatum. Jest to wyraz pokornej służby drugiemu człowiekowi.

Po mszy, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, na znak pobytu Jezusa w więzieniu u Kajfasza. Adoracja trwała do późnych godzin wieczornych i w Wielki Piątek.