Wielki Piątek 2022

W Wielki Piątek, 15 kwietnia wspominaliśmy śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Najważniejszą częścią Liturgii Męki Pańskiej jest Adoracja Krzyża. Po zakończeniu Nabożeństwa, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji, zwanej Grobem Pańskim.