WYPOMINKI

 

 

Pismo św. przekazuje, że świętą i szlachetną jest rzeczą modlić się za umarłych,

aby zostali uwolnieni od grzechów i stali się uczestnikami zmartwychwstania

oraz przygotowanej dla nich najwspanialszej nagrody /por. 2 Mch 12, 43-45/.

Dlatego polecamy miłosiernemu Bogu, nieśmiertelnemu Królowi wieków,

naszych bliskich zmarłych i prosimy aby byli zbawieni.

 

 

 

1. WYPOMINKI JEDNORAZOWE

 

W zgłoszonych wypominkach jednorazowych modlić się będziemy dwukrotnie:

1 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.00 na cmentarzu

a bezpośrednio po Mszy św. podczas procesji po cmentarzu odczytamy je

oraz

2 listopada w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 17.30

a bezpośrednio po Mszy św. w kościele odczytamy je.

 

2. WYPOMINKI LISTOPADOWE

 

W miesiącu listopadzie będziemy codziennie modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych

– w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00

a od 8.30 będą czytane osoby zgłoszone do tej modlitwy

a w tygodniu

Msze św. w tej intencji będą odprawiane o różnych porach dnia

– bez czytania imion i nazwisk,

które będą na bieżąco podawane na parafialnej stronie internbetowej

oraz w naszej Gazetce Parafialnej na ostatniej stronie w rubryce  INTENCJE MSZY ŚW. W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU.

 

 

3. WYPOMINKI ROCZNE

 

W intencji zmarłych zgłoszonych na wypominki roczne

modlić się będziemy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00

oraz

  w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 17.30

– czytanie wszystkich wypominek we wtorki od godz. 17.00.