Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej 2022

Pielgrzymka odbyła się od 30 kwietnia do 2 maja. To był wyjątkowy czas, w którym nasi parafianie pod przewodnictwem ks. Adama zjednoczyli się z Panem Bogiem. Pierwszym punktem na mapie był Przemyśl. Dzięki przewodnikowi Michałowi Thierowi pielgrzymi odkryli jego historię i wyjątkowe zabytki: dworzec kolejowy z 1860 roku, Muzeum Fajek i Dzwonów, Katedrę Łacińską – miejsce kultu wielu świętych m.in. Józefa Sebastiana Pelczara i sobór Świętego Jana Chrzciciela (kościół archikatedralny obrządku greckokatolickiego).

Pielgrzymi pod wieczór dojechali do Kalwarii Pacławskiej. Był czas na modlitwę indywidualną przy grobie. bł. ojca Wenantego Katarzyńca i obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dzień zakończył się wysłuchaniem prelekcji historycznej i wspólnym różańcem. Następnego dnia pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, w czasie której rozważali słowa bł. ojca Wenantego Katarzyńca.

Kolejnym punktem drugiego dnia pielgrzymki było zwiedzanie Zamku w Krasiczynie. Jest to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Zbudowany przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina na przełomie XVI i XVII wieku. Przewodnik Marek Sus zabrał wszystkich w podróż w czasie, ukazując losy zamku, często tragiczne, jak w przypadku grabieży, których dokonali żołnierze sowieccy na początku II Wojny Światowej.

Pielgrzymi opuścili Kalwarię Pacławską w poniedziałek, 2 maja. Nie był to jednak koniec atrakcji. Tego dnia odwiedzili sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie i ogrody biblijne i Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi.